OKOLICE KRAKOWA

> Kraków to chyba najbardziej atrakcyjne krajoznawczo miasto w Polsce. Urozmaicona rzeźba terenu oraz Wisła wraz ze swoimi większymi i mniejszymi dopływami tworzą tu niepowtarzalny krajobraz.

> Kilkanaście milionów lat temu było tu morze, które pozostawiło po sobie pamiątkę w postaci solnych złóż. Kopalnie w Wieliczce i Bochni należą do największych atrakcji w sąsiedztwie Krakowa. Morzu okolice Krakowa zawdzięczają też wapienne skały Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym etapom w dziejach geologicznych tej krainy zawdzięczamy wapienne ostańce rozproszone po polach i malownicze doliny potoków, z których najdłuższą i zarazem najbardziej urzekającą jest Dolina Prądnika.
>
> Tę krainę ukształtowały też wydarzenia historyczne. Wojny szwedzkie, a 100 lat później konfederacja barska i insurekcja kościuszkowska odcisnęły na tych ziemiach największe piętno. Królowie lokowali na tej ziemi zamki i warownie, mające strzec szlaków handlowych, możnowładcy i książęta fundowali klasztory, kościoły, budowali pałace, szlachta – dworki, a zwykli obywatele – drewniane chaty, młyny, lamusy, których niestety niewiele tu pozostało.
>
> Największymi skarbami okolic Krakowa są zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale, klasztory w Kalwarii Zebrzydowskiej, Alwerni, Czernej, Imbramowicach, Miechowie, Hebdowie i Staniątkach, otaczające Kraków świętym kręgiem ze wszystkich stron, kościoły w Wysocicach, Woli Radziszowskiej, Niepołomicach, Wieliczce
Fotografie Łukasz Korzeniowski

 


.