OJCÓW

> Ojców, położony w środkowym biegu Prądnika, był już na początku XIX wieku znaną wsią letniskową. Bywali tu wówczas Julian Ursyn Niemcewicz, Fryderyk Chopin, Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Staszic, Klementyna Hoffmanowa.  Historia Ojcowa sięga jednak dawniejszych czasów. W XIV wieku Kazimierz Wielki wybudował tutaj zamek, który miał strzec biegnącego dnem doliny Prądnika traktu handlowego ze Śląska do Krakowa. Warownia nazwana została przez króla Kazimierza Wielkiego „Ociec u Skały” na cześć ojca, króla Władysława Łokietka. Zachowanym elementem dawnej warowni jest częściowo odbudowana ośmioboczna wieża. W pomieszczeniach w bramie wjazdowej znajduje się sala wystaw czasowych Muzeum OPN.
> Z królem Łokietkiem związane jest w parku jeszcze jedno ważne miejsce. Jedna z jaskiń na stokach Góry Chełmowej, najwyższego wzniesienia w okolicach doliny nosi nazwę Groty Łokietka lub Królewskiej. Według legendy ukrywał się tutaj książę Łokietek przed ścigającymi go wojskami króla czeskiego Wacława. Księciu Władysławowi według legendy pomógł pająk, który zasnuł gęstą siecią wejście do groty. Grota jest oświetlona i udostępniona do zwiedzania.