JASKINIA WIERZCHOWSKA GÓRNA

> W Dolinie Wierzchówki zwanej też częściej Kluczwodą, znajduje się następna udostępniona i oświetlona Jaskinia Wierzchowska Górna. Jest największą z jaskiń pod Krakowem – długość jej korytarzy wynosi 975 m. Występują tu ciekawe formy krasowe: kominy, kotły wirowe, meandry oraz nacieki w formie określanej jako makarony.  W tej części Doliny Wierzchówki w masywie Berda znajdują się jeszcze dwie jaskinie: Dzika i Mamutowa.

fot. Paweł Opioła