DOLINA SĄSPOWSKA

> W centrum Ojcowa do Prądnika uchodzi potok Sąspówka. Porośnięta w większości lasem 6-kilometrowa Dolina Sąspowska również należy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest jednak bardziej dzika i węższa od Doliny Prądnika. Odchodzą od niej liczne wąwozy i mniejsze dolinki skalne. Największy z nich jest objęty ścisłym rezerwatem Wąwóz Jamki. W Dolinie Sąspowskiej zachowało się kilka starych drewnianych wiejskich chałup. Dolina zaczyna się we wsi Sąspów. Tutaj na skalnym zboczu ponad doliną Sąspówki znajduje się niewielki kościółek św. Katarzyny z 1760 roku z drewnianą dzwonnicą.

fot. David93