DOLINA PRĄDNIKA

> Dolina Prądnika Dolina Prądnika jest najdłuższą i najbardziej urozmaiconą spośród pasa jurajskich dolin w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Razem z Doliną Sąspowską należy do Ojcowskiego Parku Narodowego
> Wapienne skały tworzą skalne ściany, ciągnące się nawet kilkaset metrów wzdłuż obu brzegów Prądnika. Urwiska skalne zmieniają miejscami dolinę w kanion. Wiatr i woda nadały skałom fantazyjne formy i kształty (Igła Deotymy, Skamieniały Wędrowiec, Brama Krakowska, Rękawica, Łamańce, Pochylce, Maczuga Herkulesa).
> W parku jest około 220 jaskiń, grot i głębszych zagłębień skalnych. W Jaskini Ciemnej, znajdującej się naprzeciw słynnej Bramy Krakowskiej, odnaleziono ślady obozowiska człowieka sprzed 120 000 lat.  W Jaskini Maszyckiej znaleziono oprócz narzędzi kamiennych także zdobione przedmioty z kości i rogów zwierzęcych z okresu paleolitu.
> Jaskinie są dzisiaj dziennym schronieniem dla wielu gatunków nietoperzy. Symbolem parku jest właśnie ten latający ssak.  Występuje tu także 120 gatunków ptaków, 3000 gatunków owadów oraz  wiele gatunków rzadkich roślin górskich i stepowych. Bogactwem parku są także piękne lasy bukowe i jaworowe, porastające opadające w dolinę zbocza. Wartki nurt potoku Prądnik wykorzystywany był w charakterze siły napędowej młynów, z których wiele zachowało się do naszych czasów.

fot. Jerzy Opioła