DOLINA BĘDKOWSKA

> Dolina Będkowska jest drugą pod zwzględem długości jurajską doliną w okolicach Krakowa. Dłuższa od niej jest tylko Dolina Prądnika. Dolinę wyżłobił potok Będkówka
> Dnem doliny biegnie szlak niebieski „Warowni jurajskich”. Porośnięte lasem brzegi szerokiej doliny urozmaicone są potężnymi skalnymi ścianami. Ze względu na dużą głębokość doliny, skały osiągają imponujące rozmiary, zwieszając się kilkudziesięciometrowymi urwiskami. Po wejściu w dolinę żółtym szlakiem od strony wsi Będkowice widać po prawej stronie skalisty masyw Wysokiej, za nią piętrzy się skalne urwisko Sokolicy. Z lewej strony po kilkuset metrach uchodzi do doliny Wąwóz Przecówki, w który odbija żółty szlak. Skałom nadano czasami bardzo dziwaczne nazwy, np. Dupa Słonia czy Cmentarzysko.
> Po prawej stronie ok. 1 km za odejściem szlaku żółtego znajduje cię ciekawa skała z wydrążonym przez wodę przejściem – nazwana Czarcie Wrota. Na szlaku znajduje się także Wodospad Szum i źródła Będkówki.
>
> Jaskinia Nietoperzowa
> W górnym odcinku Doliny Będkowskiej znajduje się jedna z jej największych atrakcji udostępniona do zwiedzania – Jaskinia Nietoperzowa, nazywana Jerzmanowicką. Co ciekawe, jest własnością prywatną, bowiem leży na działce p. Zygmunta Ferdka, który oprowadza gości po jaskini. Jaskinia ma 326 m długości i jest jedną z dłuższych w Jurze.
> Odkrycia jaskini dokonano w 1848 roku. W jednym z korytarzy zachowały się ciekawe formy nacieków, którym nadano nazwy Grzbiet Jaszczurki, Kręgosłup Dinozaura, Stopa Meduzy, Ser Szwajcarski. Są tu też zatopione w skale kości prehistorycznych zwierząt. W sąsiedztwie nieco niżej znajduje się także nieudostępniona do zwiedzania Jaskinia Łabajowa, ale można z latarką do niej zajrzeć. Jej całkowita długość wynosi 40 m, a wejście jest częściowo zasłonięte blokiem skalnym.  Około 500 m za Jaskinią Nietoperzową trasa niebieskiego szlaku przebiega w sąsiedztwie skały Grodzisko, potężnego ostańca wapiennego. Jego szczyt jest najwyższym punktem całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

fot. Jerzy Opioła