BIELANY

 

> Dzisiaj pozostałością po tradycji bielańskich zabaw i festynów jest uroczysty odpust w Zielone Świątki, kiedy eremici z klasztoru otwierają podwoje nawet dla kobiet. Na Bielany można dotrzeć na kilka sposobów. Możemy skorzystać z tras wycieczek na kopiec Kościuszki i kopiec Piłsudskiego lub dojechać autobusem. Kameduli obecni są na Srebrnej Górze (326 m n.p.m.) od ponad 400 lat. Sprowadził ich do Polski marszałek koronny Mikołaj Wolski, który zresztą zgodnie ze swoją wolą został pochowany w habicie kamedulskim pod posadzką klasztornego kościoła. Tradycja mówi, że za grunty, które otrzymał od Sebastiana Lubomirskiego, zapłacił niezwykle cenną srebrną zastawą. Stąd pochodzi nazwa wzgórza. 11-hektarowy teren klasztoru opasany jest murem, za którym zakonnicy prowadzą surowe życie kontemplacyjne, w oddali od świata zewnętrznego, bez telewizji, radia, odwiedzin krewnych.
>
> Przez cały czas zachowują milczenie, a rozmowie oddają się tylko w sytuacjach koniecznych. Dzień zaczynają o godz. 4 rano wspólną modlitwą, a potem na przemian oddają się pracy fizycznej w kuchni, ogrodzie, kontemplacji i modlitwie. Cały zespół klasztorny składa się z kościoła, pomieszczeń gospodarczych oraz małych domków-eremów. Miejsce to ze względu na położenie i surowe reguły zawsze spowite było tajemnicą.Wstęp na teren klasztoru nie jest swobodny. Kobiety mogą tylko 12 razy w roku wejść do kościoła, m.in. 3 maja, 15 sierpnia, 8 września, 25 grudnia. Mężczyźni mogą zwiedzić kościół i najbliższe otoczenie, zazwyczaj nie mogą wkraczać na teren eremu.
>
> Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP wybudowany jest w stylu wczesnego baroku. Głównymi budowniczymi byli Jan Succatori i Andrzej Spezza. Szczególną uwagę zwraca olbrzymia fasada kościoła zakończona wieżami. Wnętrze jest jednonawowe, otoczone kaplicami, w których można podziwiać malowidła Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza króla Zygmunta III Wazy. W ołtarzu głównym obraz Wniebowzięcia NMP namalowany przez Michała Stachiewicza. Podziemia kościoła kryją krypty, gdzie od wieków chowani są zakonnicy. Ich ciała, ubrane jedynie w habit kamedulski, położone na desce, wkładane są w niszę katakumby i zamurowywane
> Klasztor kamedulski słynie też z bardzo bogatej biblioteki z rzadkimi starodrukami i woluminami. W zwykły dzień panują tu cisza i spokój, trudno spotkać jest na terenie klasztoru spacerującego zakonnika. Fragment Srebrnej Góry objęty jest leżącym u jej podnóża, ścisłym leśnym rezerwatem Bielańskie Skały z roślinnością ciepłolubną i naskalną.

 

Fotografie Łukasz Korzeniowski